На путевима Отаца XVII

Свети Климент Александријски је пуно писао о значају вјере. Једино се вјером може познати Бог, она је основ нашега знања. у Строматама (Другој глави) Свети Климент ће записати: "Цијела је наука утемељена на доказима, а вјера је нарочита милост Божија, она нас узводи до почетка, простог, општег и васељенског".