На путевима Отаца XIII

Ранохришћански апологета философ и мученик свети Јустин је тема и ове емисије. У њој говоримо о светитељевој еклисиологији, тријадологији, антропологији... Свети Јустин нам помаже и да се упознамо са ранохришћанским богослуењем и односом према светој Евхаристији.