Музичка енциклопедија XVIII

У овом издању емисије „Музичка енциклопедија“ можете чути прилог о дјелу и лику композитора Макса Регера.