Православна Русија XXII

Реемитујемо наставак разговора са почившим Алексејем Мишченком, Русом из Скадра, који говори о својој дубоко вјерујућој мајци, о чуду које се десило у њиховој кући, још док је он био дијете, о животу руских емиграната у Црној Гори.