Audio by title vrste_ikona

Врсте икона

Tagged:
32:12 минута (4.62 МБ)

Смисао, историјат, естетика и символика иконе имају централно место за разумевање православне вере, али и националних култура земаља византијског културног круга. У периоду од 16. до 22. септембра емитоваћемо тонске записе ТВ серије "Икона" и упознати се боље са православном иконом.

"Богомудри Оци уче да је икону потребно посматрати у двема димензијама: једна димензија се тиче иконе коју свети Василије Велики назива природном иконом или рођеном, а друга се односи на такозвану рукотворену икону, икону по обличју.Природна икона је по својој суштини идентична са својим Прототипом (Праузором). Под природном иконом се подразумева Исус Христос јер је Он икона невидљивога Бога, и показује оно што је скривено, то јест Он (Син Божији) као Икона сведочи о Божанству Бога Оца и показује Бога Оца..."