Audio by title bona_fides_5

Bona fides - Законоправило Свето Саве

Tagged:
60:00 минута (10.3 МБ)

Свети Сава утемељивач је наше цркве, просвјете, државе, али и наше правне науке. Управо о овом сегменту бавимо се у новом издању емисије "Бона фидес".

Професор Мирољуб Петровић готово цио радни вијек посветио је проучавањима извора из средњег вијека, из којих је научној јавности саопштио многа нова сазнања у вези са животом и радом Св. Саве. Као плод његовог рада и рада његових сарадника Љубице Штављанин и Николе Петровића, урађен је превод законоправила на савремени српски језик.